Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Rybniku
Łukasz Kościelny
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 5, Rybnik 44-200

Tel. +32 739 03 58
E-mail: rybnik.koscielny@komornik.pl

 

 

Witamy na stronie Kancelarii Komorniczej.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rybniku Łukasz Kościelny jest właściwy terytorialnie do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego Rybniku który, obejmuje miasto Rybnik oraz następujące gminy:

 • Gmina Czerwionka-Leszczyny (miasto: Czerwionka-Leszczyny oraz sołectwa: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice)
 • Gmina Gaszowice ( sołectwa: Gaszowice, Czernica, Łuków Śląski, Piece, Szczerbice)
 • Gmina Lyski (sołectwa: Lyski, Adamowice, Bogunice, Dzimierz, Nowa Wieś, Pstrążna, Raszczyce, Sumina, Zwonowice, Żytna)
 • Gmina Jejkowice
 • Gmina Świerklany (sołectwa: Świerklany Dolne, Świerklany Górne, Jankowice)

Kancelaria posiada dostęp do następujących baz danych:

 • Elektroniczne zapytania do ZUS;
 • OGNIVO – Rejestr rachunków bankowych dłużników;
 • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK);
 • EKW (elektroniczne księgi wieczyste);
 • REGON – dostęp do informacji niejawnych niepublikowanych na oficjalnej stronie (adres zamieszkania, PESEL);
 • e-Sąd EPU – umożliwia prowadzenia postępowania egzekucyjnego w oparciu o elektroniczny tytuł wykonawczy;

ID kancelarii w systemie EPU: 2500

 

LISTA WNIOSKÓW:

2017. Komornik Sądowy Łukasz Kościelny. Copyright Currenda.
Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.